21.5.04

Solskinn til fjord og fjells. Kan det bli bedre?! Kalt i lufta, ingen sommer ennå, men den kommer, den kommer, den komm... selvfølgelig kommer den, ikke straks, men den kom... vi får da håpe det, eller hva?